VIII Konferencja Naukowa

Aktualności

21-02-2017
Zarezerwowano termin konferencji w ośrodku
14-03-2017
Powstała strona

Napisz do nas

Michał Kruk www.michalkruk.pl

Program konferencji

Program do pobrania

Menu konferencyjne

Czwartek 8.06.2017
Godzina
16:00-18:00 Rejestracja uczestników
19:00-23:00 Otwarcie konferencji i kolacja powitalna
Piątek 9.06.2017
Godzina
8:30-9:30 Śniadanie
Sesja 1
Przewodniczący Arkadiusz Orłowski
9:40-10:20
Wykład inauguracyjny
Metody sztucznej inteligencji do predykcji poziomów zanieczyszczeń atmosferycznych Krzysztof Siwek
10:20-10:40 Anomalna dyfuzja opisana równaniami różniczkowymi niecałkowitego rzędu Tadeusz Kwater, Przemysław Hawro
10:40-11:00 Determining and Modeling of Kinetic Constants for Chemical Reactions Oguz Akpolat
11:00-11:20 Dyfrakcja fali elektromagnetycznej na półpłaszczyźnie poruszającej się z dużą prędkością Adam Ciarkowski
11:20-11:40 Pomiar zróżnicowania dochodów w Polsce - szacowanie krzywych Lorenza za pomocą funkcji hazardu Joanna Landmesser
11:40-12:00 Automatyczna metoda analizy ryzyka z wykorzystaniem agentów BDI (Belief, Desire, Intention) Imed El Fray
12:00-12:20 Przerwa kawowa
Sesja 2
Przewodniczący Tadeusz Kwater
12:20-12:40 Automatyczna identyfikacja stanu zużycia narzędzia podczas wiercenia w płycie wiórowej laminowanej Albina Jegorowa, Jarosław Górski, Jarosław Kurek
12:40-13:00 Modelowanie wiarygodności firm na podstawie raportów kredytowych Katarzyna Zagrodzka, Jarosław Kurek
13:00-13:20 Falownik jednofazowy o zmodyfikowanej topologii do ograniczenia składowej zmiennej w prądzie pobieranym ze źródła PV Dariusz Sobczyński
13:20-13:40 Modelowanie i analiza wydajności systemów PQS Dariusz Strzęciwilk
13:40-14:00 Zastosowanie algorytmu roju do skupiania obciążenia na minimalnej liczbie serwerów chmury obliczeniowej Marian Rusek
12:20-14:00
Sesja posterowa
Multifractal properties of network communication traffic Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Maksymilian Burdacki
12:20-14:00
Sesja posterowa
Źródła ruchu sieciowego w symulacjach złożonych systemów informatycznych Marek Bolanowski
12:20-14:00
Sesja posterowa
Wykorzystanie modelu Isinga do analiz zmian w strukturze sieciowej - podejście ewolucyjne Andrzej Paszkiewicz
14:00-15:00 Obiad
Sesja 3
Przewodniczący Dariusz Strzęciwilk
15:00-15:40 Wykład plenarny Algorytm adaptacyjny estymacji wektora stanu dla obiektów o strukturze szeregowej Paweł Krutys, Bogdan Kwiatkowski
15:40-16:00 Krótkoterminowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych Drałus Grzegorz
16:00-16:20 Proceduralna generacja trójwymiarowego modelu terenu do zastosowania w grach komputerowych z wykorzystaniem schematycznych map Izabella Antoniuk
16:20-16:40 Process discovery in business process management automation Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Maciej Koryl
16:40-17:00 Wykorzystanie tezaurusów wielojęzycznych do analizy tekstów z dziedziny rolnictwa Waldemar Karwowski
17:00-17:20 Zastosowanie przekształceń morfologicznych do optymalizacji pracy wiertarki wielowrzecionowej Paweł Hoser
19:00 -.... Ognisko
Sobota 10.06.2017
Godzina
9:00-10:00 Śniadanie
Sesja 4
Przewodniczący Adam Ciarkowski
10:00-10:20 SAT - Kryptoanaliza wybranych szyfrów symetrycznych Mirosław Kurkowski
10:20-10:40 Konstrukcje elektroniczne - w poszukiwaniu „rozwiązania idealnego” Aleksander Marszałek
10:40-11:00 Repozytorium materiałów dydaktycznych Andrzej Jodłowski
Sesja posterowa
Przewodniczący Paweł Hoser
11:00-13:00 Generacja profilu geotechnicznego z wykorzystaniem adaptacyjnego grupowania danych. Adrian Bilski
11:00-13:00 New modulation strategy of the voltage source inverter with unbalanced load Tomasz Binkowski
11:00-13:00 Cognitive investigation on pilot attention during take-offs and landings using flight symulator Zbigniew Gomółka, Ewa Żesławska
11:00-13:00 From homogeneous network to neural nets with fractional derivative mechanism Zbigniew Gomółka, Bogusław Twaróg, Ewa Żesławska
11:00-13:00 Numeryczna interpretacja rozwiązań pola elektromagnetycznego i ich wpływ na rozwój nowych konstrukcji stykowych Bogdan Kwiatkowski, Tadeusz Kwater
11:00-13:00 Synchronizacja rozproszonych systemów sterowania robotami Bogusław Twaróg, Zbigniew Gomółka
11:00-13:00 Segmentacja kanałów mlekowych piersi z wykorzystaniem zmodyfikowanego algorytmu k-means Grzegorz Wieczorek, Michał Kruk
11:00-13:00 Przebiegi odkształcone – pomiary, analizy i możliwości wykorzystania Jacek Bartman, Bogusław Twaróg
14:00-15:00 Obiad
19:00-... Uroczysta kolacja
Niedziela 11.06.2017
Godzina
8:30-10:00 Śniadanie
Zakończenie konferencji
Program do pobrania

Michał Kruk 2017